den 21 mars 2018

ProChip Tidtagningssystem

Vi kommer från och med idag att saluföra Prochip Flex transponder, abonnemang, tillbehör och tidtagnings utrustning. Tillsvidare går det bra att beställa via mail: info@nghtrading.se ProChip Flex Transponder 1 år pris: 410.- …

den 26 februari 2018

Säsongen 2018

Nu har vi full leveransberedskap inför stundande säsong. Samtliga typer av transponder finns på lager.

den 5 oktober 2015

Problemet identifierat

Transponder testaren ger utslag som vanligt. Samtliga felaktiga transpondrar är identifierade och utbyte till en fungerande transponder görs i slutet av denna vecka (V43).

den 5 oktober 2015

Problem med nya X2 transpondern

Mylaps har haft problem med en leverantör som levererat en felaktig produkt till transpondern, detta innebär att transpondrar som har fått denna del monterad inte fungerar över loopen på banan, den avger inte någon signal.