Tidtagningsystem

MYLAPS introducerar världens första tidtagningssystem som ger möjlighet att mäta och publicera fler tävlingsuppgifter än bara varvtider: X2 systemet.

X2 - Nästa generations tidtagningssystem

Det nya X2-systemet från MyLaps är på sin andra generation och nu samlar systemet in data som inte bara går att använda för tidtagning.

 

Just nu finns det system för följande motorsporter!

 

  

Priser

X2 Server & Dekoder med kablage för 1 tidslinje - Pris 34 800 kr
X2 Dekoder för extra tidslinje - Pris 25 810 kr

X2 Orbits 5 (Basic) - Gratis vid köp av X2 Server och dekoder
X2 Orbits 5 (Standard) - Pris 31 010 kr
X2 Orbits 5 (Advanced) - Pris 88 125 kr

Uppdatera er gamla dekoder och Orbit till X2 System fråga efter offert.

Mylaps MX Dekoder (äldre modellen) - Pris 36 300 kr
Orbits 4 Mylaps Resultatprogram - Pris 28 490 kr
Orbits Announcer Page Plug-in (Resultat Monitor) - Pris 6 632 kr

Begär alltid offert för tidtagningssystem och byte av programvara.

Systemkomponenter


X2 Server

X2 Dekoder

Orbits5

X2 Servern är hjärtat och har hand om all kommunikation. Dekodern samlar data från loopen
vid tidslinjen som i sin tur får signal från transpondern.
Mjukvara, som hanterar all resultathantering.