Instruktion för uppdatering av mjukvara för X2 server och dekoder 

Tryck här